Fouten bij uitleg animatie

Icoon fout rood en icoon goed groen